Projekt BilEl

– banar väg för framtidens eldrivna fordon!

Kallt klimat och elbilar

Det märks tydligt när man hämtar tidningen på morgonen. Kylan är här. Längre norrut har den första snön redan kommit. Hur klarar elbilarna en svensk vinter? Mycket talar för att just detta är en central fråga för elbilarnas användning i Sverige. När det är kallt behöver elbilen, eller i varje fall batteriet, hållas varmt. Detta gör att perspektivet laddning får en annan innebörd. På vintern kanske vi måste prata uppvärmning och laddning. Det är ett känt fenomen att batteriets prestanda snabbt sjunker vid låga temperaturer. Flera leverantörer tittar speciellt på detta fenomen och de flesta är överens om att batteriet kommer att behöva någon form av uppvärmning. Läs mer här. Detta behöver dock inte enbart vara av ondo. Med en infrastruktur som också klarar uppvärmning så får det den behagliga konsekvensen att även kupéutrymmet kan bli varmt. Och eftersom luftkonditioneringen på en elbil är, just det, eldriven, så kan infrastrukturen hjälpa till att hålla bilen kall på sommaren.

Vintern innebär inte bara att det är tufft för batterierna, det blir svårare att komma åt laddstolparna, frusna fingrar ska klara av att koppla in bilen och snöröjningen ska parera strömförande sladdar. Vår testpartner Test Site Sweden börjar direkt efter nyår att testa elbilar i riktigt kallt klimat (senast jag var i Göteborg hade de beställt polardräkter). Projekt BilEl bygger på dessa tester för infrastrukturen runt bilarna.

Elbilarna måste fungera även här

Elbilarna måste fungera även här

Annonser

12 oktober 2009 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar